BIP NFZ

Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie zatrudni pielęgniarkę

czytaj więcej...


 

Medyczny Kongres Polski Wschodniej i Mazowsza

Serdecznie zapraszamy

na „Medyczny Kongres Polski Wschodniej i Mazowsza”

który odbędzie się 21- 22 listopada 2018 r., o godz. 13:00
  w hotelu Warszawa SPA & Resort w Augustowie przy ul. Zdrojowej 1.

Wydarzenie skierowane do dyrektorów i menedżerów opieki zdrowotnej.

Agenda konferencji oraz karta zgłoszeniowa w załączniku.

Koszt udziału to 369 zł (w tym nocleg).


Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do dnia 10 listopada 2018.

Program konferencji...

Zgłoszenie...


 

Wydział Nauk o Zdrowiuprzedłuża rekrutację na studia podyplomowe Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna do 17 listopada 2018

Szanowni Państwo,​

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Wydział Nauk o Zdrowiu - zapraszają na dwusemestralne studia podyplomowe
​Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna​.​
 
​C​elem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.
​ ​
Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, polityki zdrowotnej, psychologii zdrowia, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej, epidemiologii i demografii, marketingu społecznego w promocji zdrowia, źródeł finansowania promocji zdrowia, programów zdrowotnych, organizacji pozarządowych w promocji zdrowia.Kadra nauczająca składa się głównie ze specjalistów w dziedzinie zdrowie publiczne. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jak i praktycznej w obszarze zdrowia publicznego.
Studia skierowane są zarówno do osób które ukończyły studia na poziomie licencjatu, jak i magisterium. 
 
Ogólna liczba zajęć dydaktycznychwynosi 161 godzin.
 
Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym(zjazdy planowane są jeden raz w miesiącu).
Cena studiów podyplomowych- 3400 zł (płatne w dwóch ratach - 1700 zł za semestr).
 
Zapraszam do REKRUTACJI  do 17 listopada 2018r.
https://rekrutacja.umb.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html
 
 
 ​Wszelkie pytania i wątpliwości ​ proszę kierować na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
​ lub bezpośrednio do Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2 c, ​15-222 
Białystok​, tel. 857485525​
 

IV Medyczna Konferencja Szkoleniowa "Zdrowie Rodziny"

Czytaj...


 

Nabór na studia uzupełniające - magisterskie na kierunku pielęgniarstwo

Uwaga!

E-Rekrutacja będzie uruchmiona w terminie

od 7.11.2018r. od godz.12.00 do dn.16.11.2018r. do godz.12.00.

 

 

Do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019 na kierunek pielęgniarstwo - studia II stopnia, dopuszczeni są kandydaci, którzy do dnia 16.11.2018r. do godziny 12.00 zarejestrują się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, do dnia 16.11.2018r. do godziny 12.00 wniosą opłatę rekrutacyjną i do dnia 16.11.2018r. do godziny 12.00 złożą komplet dokumentów w Sekretariacie ds. nauczania i studentów w PWSZ w Koszalinie.

Kandydaci na studia II stopnia – kierunek pielęgniarstwo są zobowiązani dostarczyć następujące dokumenty:

  • Karta Ewidencyjna Kandydata na Studia wygenerowana w procesie rekrutacji, podpisana przez kandydata;
  • oryginał (do wglądu) i kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo;
  • oryginał (do wglądu) i kserokopia suplementu do dyplomu, w przypadku gdy został wydany,
  • w przypadku gdy na suplemencie brak jest informacji o średniej ocen, zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen otrzymanych w toku studiów I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku) poświadczone przez właściwą uczelnię, na której kandydat uzyskał tytuł licencjata,
  • 3 fotografie o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
  • kserokopia dowodu osobistego w skali 140% (awers i rewers) /oryginał dowodu osobistego do wglądu;
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej;
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo (skierowanie należy pobrać po zakończonym procesie rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym).

 

Uwaga!

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne dokumenty!
dr Wiesław Kowalewski
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa
PWSZ w Koszalinie