Polityka Ochrony Danych Osobowych

I. Kto jest Administratorem Danych Osobowych (ADO)?

II. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

III. Kiedy zbieramy dane osobowe?

IV. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

V. Odbiorcy danych

VI. Czas przetwarzania danych

VII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

VIII. Pliki cookies

IX. Klauzule informacyjne do pobrania:

X. Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych