BIP NFZ

III. Kiedy zbieramy dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas realizacji naszych obowiązków wynikających z członkostwa w OIPiP oraz przepisów z ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych, wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.