BIP NFZ

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.), pielęgniarki i położne  prowadzące podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy o odpadach). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Wniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (zakładka: Wnioski do pobrania), oraz w formie pisemnej.

Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W załączeniu wzór oświadczenia - pobierz

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.


 

NIPIP wraz z OZZPIP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia

NIPiP wraz z OZZPiP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

 Czytaj więcej...


Komentarz do Porozumienia z 9 lipca 2018 r. pomiędzy OZZPiP oraz NIPiP, a Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ

http://nipip.pl/komentarz-do-porozumienia-z-9-lipca-2018-r-pomiedzy-ozzpip-oraz-nipip-a-ministrem-zdrowia-i-prezesem-nfz/


Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zamieszczania zadań egzaminacyjnych

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zamieszczania zadań egzaminacyjnych (tzw. bank pytań)

przejdź do komunikatu


 

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie obowiązkowego szczepienia ochronnego

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie obowiązkowego szczepienia ochronnego.

Pismo NRPiP - pobierz

Pismo Prezes NRPiP- pobierz

"Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach" - pobierz

Ulotka "Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach" - pobierz


 

Ostatnie pożegnanie - uroczystości pogrzebowe 9 lipca 2018 r.

Ostatnie pożegnanie - uroczystości pogrzebowe 9 lipca 2018 r. o godz. 13.30 w Kościele św. Krzyża

czytaj więcej...


 

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dr. n. zdr. Jolanty Tuszyńskiej-Stasiak w zakresie wytwarzania odpadów w gabinecie profilaktyki zdrowotnej więcej...


 

Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko Nr 19 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącego przekazania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych stanowisko nr 20 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wykreślenia z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w § 5 ust.6 pkt 2 zapisu w brzmieniu: ratownika medycznego. więcej...


 

kolejny numer Biuletynu Informacyjnego 02 (113) 2018

Informujemy, że ukazał się się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego "Morze Spraw".

Zapraszamy do lektury.


 

Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2018 r.

https://www.gov.pl/zdrowie/komunikat-w-sprawie-wykazu-priorytetowych-dziedzin-specjalizacji-dla-pielegniarek-i-poloznych-ktore-beda-mogly-uzyskac-dofinansowanie-z-funduszu-pracy-w-2018-r


 

Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 21 czerwca 2018 r.

Z prac Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 21 czerwca 2018 r.
- Stanowisko Nr 18 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Zdrowia
i Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione
w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów
- Stanowisko Nr 19 Naczelnej rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącego przekazania
dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych więcej...


 

Forum Wizja Rozwoju

Szanowni państwo,
w dniach 25-26 czerwca 2018 r. w Gdyni odbędzie się Forum Wizja Rozwoju, podczas, którego odbędzie się uroczysta
Gala wręczenia Nagród Gospodarczych Forum Wizja Rozwoju dla firm wyłonionych przez Kapitułę.
W załączeniu Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Nagrody Gospodarczej Wizja Rozwoju.
Zgłoszenia należny przesłać do NIPiP do dnia 25 maja 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pismo NRPiP - pobierz

Regulamin Nagrody Gospodarczej

Formularz zgłoszenia na Nagrody Gospodarczej


 

Apel Prezesa NRPiP kierowany do Pielęgniarek i Położnych

czytaj więcej...

Pismo Departamentu Matki i Dziecka w sprawie dodatkowych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom

czytaj więcej...