BIP NFZ

Możliwości finansowania przeszkolenia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego pielęgniarek i położnych które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich

Pobierz...