BIP NFZ

UWAGA

Przewodnicząca Komisji do spraw pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania  -  Jolanta Herbuś,
zwraca się z prośbą do pielęgniarek szkolnych z terenu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie,
o zgłaszanie się do pracy w komisji w charakterze członkiń.
Kontakt telefoniczny do Pani Jolanty Herbuś tel. 608286311