BIP NFZ

Godziny pracy biura 24.12

Uprzejmie informujemy, że w dniu
24 grudnia 2018 roku (poniedziałek)
Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Koszalinie będzie
czynne do godz. 13.00