BIP NFZ

OIPiP w Koszalinie zaprasza pielęgniarki i położne na szkolenie z zakresu pielęgnacja i obsługa portów donaczyniowych

czytaj więcej...

BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE

 OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH w KOSZALINIE

prowadzi nabór na

BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU: 

Ordynowanie leków i wypisywanie recept

dla pielęgniarek i położnych cz. I 

Czytaj więcej: BEZPŁATNE KURSY SPECJALISTYCZNE

Nowe druki

Uwaga!

Nastąpiła zmiana druków wniosków o refundację kosztów kształcenia - proszę składać wnioski na nowych drukach.

Komunikat dot. aktualizacji obowiązkowego OC

Komunikat 

dot: aktualizacji obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez pielęgniarki/położne wykonujące zawód w ramach indywidualnych i grupowych praktyk

czytaj całość...

Zmiana przepisów ustawy o pip

Uwaga!
 zmiana przepisów  ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.


Z dniem 11 września 2014r. wchodzi  w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2014.1136)

Ustawa wprowadza zmiany do poniższych aktów prawnych:
 1) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.
     1039, z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
    publicznych( j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
   przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.Nr 122,poz. 696, z późn. zm.).

czytaj dalej...