BIP NFZ

Zespół Zarządzania Kryzysowego

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  OIPiP w KOSZALINIE

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie powołała  ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  w składzie:

Bożena Wojcikiewicz

Przewodnicząca ORPiP

504 023 291

Justyna Laska

Wiceprzewodnicząca

607 356 575

Renata Ataman

Członek ORPiP

502 482 017

Jolanta Zagowałko

Członek ORPiP

504 038 965

Wioleta Krociak

Konsultant Wojewódzki ds. piel. opieki długoterminowej

502 781 721

Irena Renda

Radca Prawny OIPiP

693 553 299

Zespół m.in.  udziela porad informacyjno-konsultacyjnych dla członków samorządu

w godz. 10.00- 15.00.

 

Zespół psychologów z Centrum Zdrowia Psychicznego  MEDISON udziela wsparcia psychologicznego dla pielęgniarek i położnych codziennie w godzinach:

8.00-9.00

Anna Granda

tel.

608 667 616

9.00-10.00

Aleksandra
Zykus-Stukan

tel.

509 072 910

10.00-11.00

Bogumiła Markowska

tel.

537 933 246

11.00-12.00

Nikodem Kruk

tel.

698 879 803

12.00-13.00

Wojciech Gliński

tel.

535 337 477

13.00-14.00

Roksana Kozłowska

tel.

881 922 226

14.00-15.00

Maja Trzeciak

tel.

517 051 626

14.00-15.00

Sara Kowalska

tel.

693 982 229

15.00-16.00

Karolina Grzelaczyk

tel.

607 161 439

16.00-17.00

Dorota Aleksa

tel.

602 479 945

17.00-18.00

Grzegorz Szczeblewski

tel.

663 061 717

18.00-19.00

Katarzyna Kołacka

tel.

533 844 977

19.00-20.00

Sylwia Błahut

tel.

607 162 314

 

 

 

 

Wszelkie Komunikaty i informacje umieszczane są w zakładce:

 Informacje dla pielęgniarek i położnych dotyczące KORONAWIRUSA.


 

Komunikat CKPPiP

http://www.ckppip.edu.pl/news/386/121/komunikat/d,zam_pub_all.html

mar 23, 2020

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że na postawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r.  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz z 2020 r. poz. 458), w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób uczestniczących:

  1. w specjalizacji, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania specjalizacji.

Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego

  1.  w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych Dyrektor Centrum, na wniosek organizatora kształcenia, może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu trwania tego kursu.

Wzór wniosku w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego

Ww. wnioski należy przesyłać do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


 

Adwokaci służbie zdrowia

więcej...


 

Aktualne rekomendacje IPAC (Centrum profilaktyki i kontroli zakażeń w Ontario)

odnośnie stosowania środków ochrony osobistej podczas sprawowania opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19.

Wytyczne...


 

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Więcej...


 

Covid 19. NRPiP INFORMACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Informacje dla pielęgniarek i położnych na stronach NRPiP – link


 

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia rpidemicznego w związku z za

Więcej...


 

Wskazówki postępowania dla lekarzy i pielęgniarek POZ w związku z zagrożeniem CoViD-19

więcej...


 

Rekomendacje dotyczące sposobu postępowania w opiece nad matką i noworodkiem w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19

Rekomendacja...

Strona 1...

Strona 2...


 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem, Regionalne  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zawiesza kursy do końca marca 2020r.

KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie zawiesza prowadzenie

 wszelkich szkoleń i kursów na okres 2 tygodni, tj. od dnia 13.03.2020 do 27.03.2020 r.

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.