BIP NFZ

AKTUALIZACJA TERMINU ZGŁASZANIA SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINACH:

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek;
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka dla pielęgniarek;
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek;
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

PIELĘGNACJA i OBSŁUGA PORTÓW DONACZYNIOWYCH

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie zaprasza 21 listopada 2019 r. na bezpłatne szkolenie

pt. PIELĘGNACJA  i OBSŁUGA PORTÓW DONACZYNIOWYCH czytaj więcej...


 

Informacje Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie dotyczące wyborów

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

Wkrótce rozpoczną się wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie VIII Kadencji . Do 31 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną okręgowe zjazdy na których wybrani zostaną członkowie organów i delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie  przyjęła uchwały:

Nr 229/VII/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie  na Okręgowy Zjazd VIII kadencji
i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej

Nr 230/VII/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej

Nr 231/VII/2019 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie Regulaminu Działania Okręgowej Komisji Wyborczej

Nr 253/VII/2019 z dnia 24.09.2019 r. w sprawie ustalenia klucza wyborczego dla określenia ilości mandatów w wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Koszalinie VIII kadencji

Zarządzając wybory delegatów Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie ustaliła 14 rejonów wyborczych. Określono, że jednego delegata wybiera się na 50 osób zarejestrowanych w każdym rejonie wyborczym, bez względu na wykonywany zawód. Ponadto, powołano Okręgową Komisję Wyborczą  oraz przyjęto regulamin działania komisji.

Do pobrania:

Komisja Wyborcza

Rejony wyborcze

Regulamin wyborów

Mandaty w rejonach wyborczych

Rejestry wyborców

Terminy zebrań wyborczych


 

WYBORY DO ORGANÓW OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ORAZ DELEGATÓW NA VIII KRAJOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Już we wrześniu rozpoczną się wybory do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Do 31 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek
i Położnych. 

Zgodnie z uchwałą 360/VII/2019 NRPiP z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego – wybory do organów okręgowych izb pielęgniarek i położnych rozpoczną się we wrześniu tego roku. To ważne wydarzenie dla całego środowiska zawodowego, dlatego już teraz należy zastanowić się, kogo warto wskazać do reprezentowania interesów pielęgniarek i położnych w danym okręgu. Od zaangażowania, pracowitości i rozwagi wybranych delegatów, zależeć będzie przyszłość samorządu, ponieważ ich decyzje będą miały wpływ na codzienne funkcjonowanie każdej pielęgniarki i położnej.

Do końca marca 2020 r. w całej Polsce odbywać się będą okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Zjazd wyborczy odbędzie się w dniach19-20maja 2020 r. w Warszawie.

Wyciąg z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych dotyczący praw wyborczych


 

Bezpłatne szkolenie 18 października 2019 (piątek) hotel Verde ul. Koszalińska 1,  w godzinach od 10.00do 15.00

Opieka okołoporodowa – nowe obowiązki, nowe zalecenia, różnice oraz  jednolita edukacja przedporodowa.

Wybrane Algorytmy w postępowaniu położnej.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym programie

Zapraszamy do rejestracji przez stronę www.akademiapoloznej.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

KONSULTACJE do 10.10.2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin w terminie do 10 października 2019 r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Uzasadnienie - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz
Załącznik 1,2,3,4 - pobierz
Załącznik 5 - pobierz


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KONSULTACJE do 07.10.2019r.

Pismo - pobierz
Projekt - pobierz
Tabela - pobierz
OSR - pobierz


 

Nabór na kurs uzupełniający Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych - 28.10.2019r.

więcej...


 

16.10.2019 r. - bezpłatne warsztaty dla pielęgniarek i położnych

“Opieka nad pacjentem z chorobą alzheimera”

więcej...


 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych

Czytaj więcej...